Zaćma - jak dbać o zdrowie

Czerwiec Miesiącem Świadomości Zaćmy

Zaćma dotyka miliony ludzi w całym kraju, a wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa liczba ta stale rośnie. Dobrą wiadomością jest to, że zaćmę często można kontrolować i leczyć.

Ponieważ czerwiec jest Miesiącem Świadomości Zaćmy, poniżej podajemy kilka faktów, które powinny pomóc Ci rozpoznać zaćmę i zapobiec trwałej utracie wzroku.

  1. Zaćma to zmętnienie soczewki oka, które utrudnia przenikanie światła do oka i powoduje niewyraźne lub przyćmione widzenie. Soczewka pomaga w ogniskowaniu obrazu na siatkówce, która przekazuje obrazy do mózgu.
  2. Zaćma rozwija się zwykle jako naturalny efekt procesu starzenia się i może wystąpić w jednym lub obu oczach.
  3. Poza starzeniem się, do innych czynników ryzyka rozwoju zaćmy należą: długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne UV, niektóre choroby (np. cukrzyca), predyspozycje genetyczne, urazy oczu, stany zapalne oczu, długotrwałe stosowanie sterydów i innych leków oraz palenie tytoniu.
  4. Zaćma jest główną przyczyną utraty wzroku u osób dorosłych w wieku 55 lat i starszych. Ponad połowa populacji powyżej 65 roku życia ma w pewnym stopniu rozwiniętą zaćmę.
  5. Do 80 roku życia u większości ludzi prawdopodobnie rozwinie się zaćma lub zostanie ona usunięta chirurgicznie.
  6. We wczesnych stadiach rozwoju zaćmy można korzystać z mocniejszego oświetlenia i okularów. Specjalne powłoki soczewek mogą również zmniejszać odblaski. W pewnym momencie jednak, aby poprawić wzrok, konieczna jest operacja zaćmy.
  7. Operacja zaćmy jest bardzo powszechna i polega na usunięciu zmętniałej soczewki, a w większości przypadków na zastąpieniu jej przezroczystą soczewką wykonaną z tworzywa sztucznego, zwaną soczewką wewnątrzgałkową (IOL). Nieustannie prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie soczewek wewnątrzgałkowych, aby uczynić operację jeszcze mniej skomplikowaną i skuteczniejszą w przywracaniu wzroku u pacjentów.
  8. Ponad 90 procent osób, które przeszły operację zaćmy, odzyskuje sprawne widzenie. Aby uzyskać informacje na temat zalet i wad, alternatywnych rozwiązań i oczekiwanych wyników operacji zaćmy, należy skonsultować się z lekarzem okulistą.
  9. Kluczem do zapobiegania trwałej utracie wzroku są regularne badania okulistyczne. Osoby powyżej 65. roku życia powinny co roku poddawać się badaniu okulistycznemu, nawet jeśli uważają, że ich wzrok nie ulega zmianie.

Chociaż zaćma jest naturalną częścią procesu starzenia się, ważne jest, aby dbać o oczy przez całe życie. Również w tym przypadku należy przynajmniej raz w roku poddać się badaniu dylatologicznemu. Zapewni to badanie pod kątem rozwoju zaćmy oraz innych problemów z oczami i wzrokiem, a także pomoże utrzymać ogólny stan zdrowia oczu.